Partneriai:

     

Susitarimo dėl naujų mokslo metų projektas 2021-08-17 Dokumentas

Nuotolinis mokymas:

Švietimo darbuotojams - specialūs skaitmeninio raštingumo mokymai internete.

ŠMSM naujienos.

NŠA Naujienos.

Sutartys:

2018-05-07 sudarėme bendradarbiavimo sutartį su VŠĮ "Vario burnos". Sutartis.

2018-11-27 sudarėme bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegija. Sutartis.

2018-08-28 sudarėme bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu. Sutartis.

2018-09-12 žinia, švietimo ir mokslo ministro įsakymas, Dėl darbo grupės naujos bendrojo ugdymo finansavimo metodikos įdiegimo ir etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos įgyvendinimo pokyčiams koordinuoti sudarymo. Peržiūrėti įsakymą. Peržiūrėti įsakymo papildymą.

2015-12-07 sudarėme bendradarbiavimo sutartį su VšĮ "Tera Publica". Sutartis.

2015-11-16 sudarėme bendradarbiavimo sutartį su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. Sutartis.

2015-09-23 sudarėme bendradarbiavimo sutartį su UAB "Šviesa". Sutartis.

Darbo grupės:

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos projektui parengti. Įsakymas.

Kvietimai:

2020-01-22 d., 13:00 val. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rengiamas diskusijų seminaras "Kiek svarbus bendrinės tarties ir kirčiavimo ugdymas mokykloje?" Kvietimas.

2019-12-04 d., 09:00-14:30 val. Renginys "Saugios mokyklos kūrimo keliai ir atradimai" Darbotvarkė.

2018-10-15 d., 14:00 val. Dalyvaujame švietimo bendruomenių asociacijų atstovų susitikime, tęsti susitarimus dėl švietimo bendruomenių asociacijų įsijungimo į ugdymo turinio atnaujinimo procesus Kvietimas. Programa.

2018-07-04 d., 10:00 val. Dalyvaujame Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje pasitarime dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII- 198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo.Peržiūrėti.

2018-02-08 d., 11:00 val. Dalyvaujame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto organizuojamame pasitarime "Vaikų saugumo užtikrinimas: ugdymo įstaigos ir tėvų partnerystė"

2017-11-13 d., 15:00 val. Dalyvaujame pasitarime "Pedagoginės stažuotės įgyvendinoas ir pedagogų veiklos vertinimo kaita"

2017-11-07 d., 15:00-17:00 val. Dalyvaujame pristatyme "Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose"

2017-11-07 d., 08:30-12:30 val. Dalyvaujame viešojoje konsultacijoje "Kaip atrodo 5 m. priešmokyklinuko diena ugdymo įstaigoje?"

2017-11-03 d., 09:30-15:20 val. Dalyvaujame konferencijoje "Naujoji karta: Atradimų pamokos nuo I klasės"

2017-04-26 d., trečiadienį, 13:00-15:00 val. Dalyvaujame LR Seime vyksiančią atvirą Švietimo ir mokslo komiteto diskusiją "Mokymosi turinio įtaka mokinių pasiekimams: problemos ir galimybės"

2017-04-05 d. 12.00 – 14.30 val. Dalyvaujame klausymuose. Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 48, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 ir 591 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-282. Klausymai vyks Seimo III r. 218b salėje. Apie dalyvavimą praneškite iš anksto e.p Janina.antanaviciene@lrs.lt Komitetas laukia Jūsų oficialiai atsiųstų pasiūlymų dėl įstatymo projekto XIIIP-282. XIIIP-282 aiškinamasis. XIIIP-282 lyginamasis.

2017-03-08 Dalyvaujame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje (Seimo III r. 420 kb.)

2017-01-05 Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodu, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija organizuoja Metų paskaitą, kurioje doc. dr. Deimantas Karvelis skaitys paskaitą tema "Reformacijai - 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje..." Kvietimas.

Susitikimai:

2018-04-10 d., vykusioje diskusijoje aptarti klausimai ir po jos kai kurių atsiųsti pastebėjimai dėl Mokyklų tarybų veiklos Peržiūrėti.

2017-09-29 Visos dienos mokyklos sampratos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelių darbo grupės posėdis. Įsakymas, darbotvarkė.

2017-08-30 Visos dienos mokyklos sampratos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelių posėdis. Įsakymas.

2017-01-25 Lietuvos švietimo įstaigų ir įstaigų vadovų asociacijos kreipimasis dėl švietimo įstatymo pataisų. Kreipimasis 1 psl. Kreipimasis 2 psl.

2016-12-12 susitikome su Eugenijum Jovaiša, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku. Kvietimas. Pranešimas.