* SKELBIAMA ATRANKA DALYVAUTI UŽSIENIO EKSPERTŲ KONSULTACIJOSE APIE ATNAUJINAMĄ UGDYMO TURINĮ – Mokykla 2030 Keliauti

* "Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo ataskaita", tyrimas, Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m. Parsisiųsti.

* "Moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas", pranešimas, Prof. dr. Kastytis Šmigelskas, Tomas Vaičiūnas, 2019 m. Parsisiųsti.

* "Pokyčiai švietimo sistemoje", pranešimas, Prof. dr. Natalija Mažeikienė, 2018 m. Parsisiųsti.

* Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas. Doc. dr. Aušra Rutkienė, 2018 m. Parsisiųsti.

* Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis. Parsisiųsti.Klausimai atsakymai. Parsisiųsti.

* Vienos dienos mokyklos konferencijos pranešimai, 2018m. Peržiūrėti.

* "Kaip turėtų atrodyti 5 m. priešmokyklinuko diena ugdymo įstaigoje", viešoji konsultacija, 2017m. Parsisiųsti.

* "Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose", tyrimas, Sandra Zaidova, 2017m. Parsisiųsti.

* "Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, situacija Lietuvoje ir ugdymo anstinimo sprendimas", Kęstutis Jovaišas, UAB "Civitta", 2017m. Parsisiųsti.

* "MATEMATIKOS OLIMPIADA", Eduardas Juška, Vilniaus jėzuitų gimnazija bei matematikos studija QED, 2017m. Parsisiųsti.

* "Matematikos mokymas seniau ir dabar", Leonas Narkevičius, Nacionalinė moksleivių akademija Mokykla „Delta“ KTU gimnazija, 2017 m. Parsisiųsti.

* "Aktualios matematinio ugdymo tobulinimo problemos 1- 8 klasėse", Dr. Pranas Gudynas, 2017 m. birželio 16 d. Parsisiųsti.

* "Mokyklų aprūpinimo kelias: nuo programos iki moksleivių kuprinių", Jurgita Nacevičienė, Lietuvos leidėjų asociacija, 2017m., diskusija Seime Parsisiųsti.

* "Key success factors in the development of education in Estonia", Triin Noorkõiv, 2017m. Parsisiųsti.

* "Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis", 2016m., Lietuva. Parsisiųsti.

* "Dėl bendrojo ugdymo politikos: problemos ir jų sprendimo būdai", Lietuvos švietimo taryba, 2016m. Parsisiųsti.

* "Erasmus+ EXPEDUCOM projektas – ugdymo kokybės gerinimui", Neringa Marcinkevičienė, 2016m. Parsisiųsti.

* "KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI", KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA, 2016m. Parsisiųsti.

* "Geros mokyklos koncepcijos įveiklinimo būdai, panaudojant įsivertinimo rodiklius", Jelizaveta Tumlovskaja, 2016m. Parsisiųsti.

* "Kaip savo mokykloje galima būtų gerinti pradinio ugdymo rezultatus, remiantis duomenimis ir tyrimų rezultatais?", dr. Pranas Gudynas, 2016m. Parsisiųsti.

* "Kaip galime pasiekti ugdymo proceso ir rezultatų kokybės?", doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, 2016m. Parsisiųsti.

* dr. Aurimas M. Juozaitis "KAIP sėsime, TĄ ir turėsime. Apie esminius asmens ugdymo klausimus XXI amžiaus mokykloje. Nuo pradžių". 2016m. Parsisiųsti.

* Forumas „Lietuvos mokykla po Seimo rinkimų“, 2016m. Pranešimas. Skaidrės.

* "Klimato kaita – faktai ir prognozės". LHMT Klimatologijos skyrius, Justinas Kilpys, 2016m. Parsisiųsti.

* "Naujos lietuvių kalbos bendrosios programos: kodėl, kas, kaip?". 2015m. Parsisiųsti.

* Tarptautinis Erasmus+ strateginės partnerystės projektas “ExpEduCom – Patirtinio mokymo(si) kompetencija”. 2015m. Parsisiųsti.

* UGDYMAS SUZUKI METODU KAIP TARPRAUTINIO BENDRADARBIAVIMO INICIATYVA. 2015m. Parsisiųsti tekstą. Parsisiųsti skaidres.

* Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas naudojant interaktyvią programą „HOPSports Brain Breaks“. 2015m. Parsisiųsti.

* Vidinės maldos gebėjimo ugdymas pradinėse klasėse „PENKIOLIKOS MINUČIŲ METODAS“. 2015m. Parsisiųsti.

* PRADINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ LYDERYSTĖS ĮTAKA MOKINIŲ PASIEKIMAMS. 2015m. Parsisiųsti.

* Rūtos Binkienės pranešimas „Kaip kvalifikacijos kėlimo kursai Didžiojoje Britanijoje suformavo mane kaip pedagogą“. 2015m. Parsisiųsti.

* DAUGIALYPIO INTELEKTO UGDYMO PATIRTYS PRADINĖJE MOKYKLOJE “SAULĖS GOJUS”. 2015m. Parsisiųsti.

* Edukacinė kelionė "Suomijos švietimo sistema". 2015m. Parsisiųsti.

* Kodel? Kaunas 2015. Parsisiųsti.

* Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“. Parsisiųsti.

* PRADINIO UDGYMO programos bendrasis ugdymo planas. 2015-2017 mokslo metai. Parsisiųsti.

* ATEITIES MOKYKLOS VADOVAS – KŪRYBINĖS VISUOMENĖS KERTINIS AKMUO. Parsisiųsti.

* Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai. Parsisiųsti.

* Ministrės pranešimas (trumpasis variantas) „Geresnis mokinių mokymasis – esminis švietimo sistemos prioritetas“ konferencijoje „Ką turime daryti kitaip“. Parsisiųsti.