Leidyklos

   * Šviesa
   * Skaitymo metai
   * Trys Žvaigždutės
   * Rubinaitis
   * Debesų ganyklos

ES Ugdymo priemonės

ES mokymosi kampelis

* - Mokymosi kampelio priemonių rinkinys

* - Medžiaga apie klimato bei aplinkosaugos temas

* - Medžiaga pradinėms mokykloms

* - Medžiaga vidurinėms mokykloms

Ugdymo Priemonės

Pirmoji pasaulyje universali miesto pagrindų knyga vaikams "Miesto gidas vaikams".

Edukacinė pamoka "Knygos anatomija".

Edukacinė pamoka "Slaptas pinigų gyvenimas".

Pradinio ugdymo informatikos programos turinys EMA aplinkoje!

Leidyklos „Šviesa“ pradinio ugdymo naujienų katalogas (2018 - 2019 m.).

Pasaulio pažinimo pamokų medžiaga.

Leidyklos „Šviesa“ virtuali mokymosi aplinka „EDUKA klasė“.Instrukcija.Pristatymas.

Naujos cheminių medžiagų ženklinimui skirtos piktogramos.Parsisiųsti plakatą ir lankstinuką.

Leidykla „Šviesa“ pristato leidinius savarankiškam gamtos pažinimo mokymuisi 1–4 klasėse.

Leidykla „Šviesa“ pristato leidinius savarankiškam matematikos mokymuisi 1–4 klasėse.

Leidykla „Šviesa“ pristato leidinius savarankiškam lietuvių kalbos mokymuisi 1–4 klasėse.

30 kalbų profesionalus žodynas.

"Debesų ganyklos" leidyklos 2016 metų elektroninis knygų katalogas, skirtas mokykloms.

"Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys" - literatūrinė-edukacinė pamoka.

"Fiziškai aktyvi pertrauka" - pažintinių ir metodinių filmų ciklas.

Serija "Taip!" - lietuvių kalba 1 klasei.

Eismas – tai interaktyvi knyga apie saugų eismą, skirta vaikams, besimokantiems 2–5 klasėse.

Leidykla „Šviesa“. Naujos mokymosi priemonės skirtos pradiniam ugdymui 2016-2017 m. m. http://www.sviesa.lt/e-katalogai
   * Nauja vadovėlių komplektų serija TAIP!.
   * Lietuvių kalbos vadovėlių komplektas 1 klasei (serija TAIP!).
   * Kūno kultūros vadovėlio komplektas 1 klasei.
   * Lietuvių kalba. Papildomos priemonės.
   * Pasaulio pažinimas. Papildomos priemonės.
   * Matematika. Papildomos priemonės.
   * Aktyviosios pamokos.
   * Anglų kalba.
   * Priešmokyklinis ugdymas.


„Vaivorykštė“ – tai tematiškai integruotas vadovėlis Lietuvoje. Jį sudaro 9 bendra tema susietos knygos, skirtos kiekvienam mokslo metų mėnesiui. Kiekvienoje mėnesiui skirtoje knygoje pateikiama visų mokomųjų dalykų medžiaga (gimtosios kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, muzikos, šokio ir etikos). Vadovėlio turinys parengtas pagal Bendrąsias pradinio ugdymo programasir įtrauktas į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazę.

„Katino dienos“ – pagal naująją priešmokyklinio ugdymo programą parengta mokymo priemonė būsimiems pirmokams.


Lietuvos kartografų draugija yra atvėrusi Lietuvai svarbių žemėlapių galeriją internete (www.100lietuvoszemelapiu.lt). Žemėlapių galerija yra nuolat pildoma, žemėlapiai vertinami. Tokiu būdu siekiame supažindinti kiekvieną ? mažą ir didelį ? su Lietuvai svarbiais žemėlapiais.

Raginame mokinius, studentus lankytis žemėlapių svetainėje, domėtis žemėlapiais, vertinti juos (paprasta - po kiekvienu žemėlapiu yra mygtukas, kurį spustelėjus galima išreikšti susidomėjimą ir simpatijas pasirinktam žemėlapiui). Tuo tikslu maloniai prašome pasidalinti savame mokslo ir švietimo bendruomenės rate žinia apie 100lietuvoszemelapiu.lt

Turime ir kitų gerų žinių, bet jau skirtų pedagogams, švietėjams. Lietuvos kartografų draugija kartu su Vilniaus universitetu organizuoja konferenciją kartografijos mokslo ir technologijų tema "Cartocon 2018" (www.cartocon.lt) . Netrukus skelbsime registracijos į renginį pradžią. Renginys vyks paskutinį lapkričio penktadienį Vilniuje. Mokslo ir švietimo srities atstovams, planuojama, patekimas į renginį bus nemokamas. Sekite naujienas (www.facebook.com/lietuvoskartografija). Manome, kad žemėlapis galėtų būti įdomi tema geografijos, istorijos, meno, informacinių technologijų ir kitų dalykų mokytojams, taip pat bendrai už pedagoginės veiklos organizavimą atsakingiems darbuotojams ar eilę skirtingų dalykų mokantiems pradinių klasių mokytojams ir pan.

Na ir galiausiai dar viena žinia apie vaikams skirtą tradicinį, nuo 2004 m. kas dveji metai Lietuvoje organizuojamą, renginį. Taigi, rudens pabaigoje bus skelbiamas tarptautinio B. Petchenik vardo Vaikų žemėlapio konkurso nacionalinės atrankos etapas. Kviesime vaikus Lietuvos kartografų draugijai siųsti savo sukurtus žemėlapius, o pavasario pabaigoje-vasaros pradžioje tradiciškai kviesime į darbelių parodą ir šventinį tos parodos atidarymą, apdovanojimų ceremoniją (vaikai itin mėgsta šį konkurso momentą). Visas naujienas skelbsime Lietuvos kartografų draugijos Facebook paskyroje, su ankstesnio konkurso taisyklėmis galite susipažinti čia: www.geoportal.lt/geoportal/web/mokslo-populiarinimas/vaiku-piesiniu-konkursas . Kviečiame sekti naujienas ir kartu su ugdytiniais dalyvauti, paraginti vaikus, padėti jiems priartėti ir įsitraukti į prasmingą pasaulio pažinimo veiklą per žemėlapį.